RŪŠIAVIMO INSTRUKCIJA

Žalia spalva pažymėtuose konteineriuose:

GALIMA MESTI:

 • STIKLINIUS BUTELIUS
 • STIKLAINIUS
 • STIKLO ŠUKES, ATRAIŽAS
 • INDUS
 • PAKUOTES

NEGALIMA MESTI:

 • ELEKTROS LEMPUČIŲ, LEMPŲ
 • KRIŠTOLO IR PORCELIANO GAMINIŲ
 • VEIDRODŽIŲ
 • KERAMIKOS
 • STIKLINIŲ VAISTŲ BUTELIUKŲ
 • DEZINFEKCINIŲ PRIEMONIŲ, PANAUDOTŲ AMPULIŲ
 • AUTOMOBILIŲ IR NAMŲ LANGŲ STIKLŲ PAKETŲ
 • TV EKRANŲ

Atliekas, kurių negalima mesti į stiklui skirtus konteinerius reikia išgabenti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Technikos g. 6I, Kupiškyje.

Pašalinamų pakuočių plauti nebūtina, nereikia nulupti ir etikečių, svarbu išpilti jose likusius skysčius. Gyventojai elektros lemputes bei kitą įrangą gali priduoti surinkimo punktuose. Jų sąrašą galima rasti internetiniuose puslapiuose: www.epa.lt ir www.eei.lt.

Geltona spalva pažymėtuose konteineriuose:

GALIMA MESTI:

 • PLASTIKINIUS BUTELIUS
 • INDELIUS NUO ĮVAIRIŲ PADAŽŲ, GRIETINĖS, JOGURTO IR PAN.
 • POLIETILENO MAIŠELIUS, PLĖVELĘ
 • VIENKARTINIUS INDUS, ĮRANKIUS PAGAMINTUS IŠ PLASTIKO
 • METALINES PAKUOTES
 • TETRAPAKUOTES
 • MAISTO PAKUOTES NUO LEDŲ, KAVOS IR KT. PAKELIUS

NEGALIMA MESTI:

 • RIEBALAIS UŽTERŠTŲ PAKUOČIŲ
 • DAŽŲ BEI VAISTŲ PAKUOČIŲ
 • AEROZOLIO FAKONĖLIŲ
 • CD, DVD ĮRAŠYMUI SKIRTŲ DISKŲ
 • HIGIENOS REIKMENŲ: SKUTIMOSI PEILIUKŲ, DANTŲ ŠEPETĖLIŲ IR PAN.
 • MEDICINOS ATLIEKŲ

ATLIEKAS, KURIŲ NEGALIMA MESTI Į PLASTIKO KONTEINERIUS reikia patalpinti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TARĄ REIKTŲ VEŽTI Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Technikos g. 6I, Kupiškis, o MEDIKAMENTUS – priduoti vaistinėse.

Prieš pašalinant pakuotes, buteliukai turėtų būti užsukami, o skysčiai iš jų pašalinti. Pageidautina, jog indai, kuriuose liko riebalų (aliejaus buteliai, margarino ar žuvies pakuotės) būtų išskalauti. Žmonėms padėti turėtų ir tai, jog plastikinės pakuotės pažymimos ženklais: PET, HDPE, LDPE, PP.

Mėlyna spalva pažymėtuose konteineriuose:

GALIMA MESTI:

 • POPIERINES IR KARTONINES PAKUOTES
 • LAIKRAŠČIUS IR ŽURNALUS
 • RAŠOMĄJĮ POPIERIŲ
 • VOKUS
 • SKRAJUTES
 • KNYGAS IR JŲ VIRŠELIUS
 • PAKAVIMUI SKIRTĄ POPIERIŲ, DĖŽUTES

NEGALIMA MESTI:

 • ŠLAPIO IR RIEBALUOTO POPIERIAUS, KARTONO
 • POPIERINIŲ NOSINAIČIŲ IR SERVETĖLIŲ
 • SAUSKELNIŲ
 • KALKINIO POPIERIAUS
 • PANAUDOTŲ TAPETŲ
 • LAMINUOTO POPIERIAUS
 • DOKUMENTŲ SEGTUVŲ SU METALINĖMIS DALIMIS

Atliekas, kurių negalima mesti į popieriui skirtus konteinerius reikia patalpinti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Svarbu atsiminti, kad šalinant pakuotes popierius turi būti sausas ir švarus. Tuo tarpu sąvaržėlių išsegti nereikia.

PAVOJINGOS ATLIEKOS:

 • BUITINĖS CHEMIJOS PRODUKTAI
 • LAKŲ, DAŽŲ, SKIEDIKLIŲ ATLIEKOS
 • CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTOS PAKUOTĖS
 • PANAUDOTI TEPALAI, TEPALŲ FILTRAI, TEPALUOTI SKUDURAI IR KITOS NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS
 • PASENĘ VAISTAI IR KITOS MEDICININĖS ATLIEKOS
 • GYVSIDABRIO TURINČIOS LEMPOS, TERMOMETRAI
 • GALVANINIAI ELEMENTAI, AKUMULIATORIAI
 • ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKOS

Pavojingos atliekos gali sukelti žalą ne tik gamtai, bet ir joje gyvenantiems žmonėms, gyvūnams. Įprastai jos ženklinamos sutartiniais simboliais ir pasižymi bent viena iš šių savybių: ėdžios, infekcinės, kancerogeninės, toksiškos, kenksmingos, labai degios, dirginančios, sprogstamosios.

Tokių atliekų negalima užkasti, deginti ar maišyti su kitomis. Netinkamas atliekų šalinimas teršia orą, vandenį, žemę ir kelia pavojų aplinkai bei žmogaus sveikatai. Patekdami su maistu per aplinką, teršalai nuodija organizmą ir gali sukelti įvairius sveikatos sutrikimus.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TARĄ REIKTŲ VEŽTI Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę:
Panevėžio RATC (GYVENTOJAMS)
Technikos g. 6I, Kupiškis
 
II–V nuo 9.30 val. iki 18.30 val., VI nuo 9.00 val. iki 15.30 val.

ŽALIOSIOS ATLIEKOS:

ŽALIOSIOS ATLIEKOS – tai biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, velėna, vaisių krituoliai ir kt.). Jas griežtai draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, šalinti sąvartynuose ar deginti sklypuose.

Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai žaliąsias kompostuojamas atliekas (žolę, lapus, medžių ir krūmų šakas, augalų šaknis, pjuvenas, drožles) gali vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, arba didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. 

1 gyventojas gali priduoti iki 200 kg/metus žaliųjų atliekų NEMOKAMAI.

Žaliųjų atliekų priėmimas iš fizinių asmenų: 
Didžiagrašių k., Kupiškio raj.
Darbo laikas: II ir IV nuo 10.00 val. iki 18.30 val.; VI nuo 9.00 val. iki 14.00 val.